HoupTaid s.r.o.

Konateľ:Edita Plaváková
Tel./Fax:037/741 6338
mobil:0905861933, 0911861933
e-mail:houptaid@houptaid.sk
Adresa:HoupTaid
Žilinská 64
949 01, Nitra
SLOVENSKO
IČ:36 560 928
DIČSK:SK2221840216